Nabídka Vozidel, Strana 3

Tato inzerce není návrh na uzavření kupní smlouvy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění